PROSJEKTER

 

Vi har hatt mer enn 400 prosjekter i de 5 siste år!

 

.


R i n g v e i e n / 50

 

F o s s u m / b a r n e h a g e

 

B e r g h e m v e i e n / 10

 

K i r k e v e i e n / 11

kirkenveien11-2

kirkeveien11

 

K i r k e v e i e n / 13

kirkenveien13

 

K i r k e v e i e n / 11/13

kirkeveien11-13


M o r t e n s r u d

mortensrud

mortensrud2


T r i n n

trin2

trinn


L i l l e s t r ø m

lillestrom-panorama

lillestrom-panorama2


H o v s e t e r h j e m m e t

hovseterhjemmet2

hovseterhjemmet


H ø l e n

holen

holen2


H e l l e r u d s l e t t a

hellerudsletta


R o s e n h o l m

rosenholm

rosenholm2


R a u m y r

raumyr

raumyr2


B j ø r n h e i m v e i e n

bjornheimveien1

bjornheimveien2

bjornheimveien3

bjornheimveien4


S m e d v e i e n / 11

smedveien1

smedveien2

smedveien3


S i g u r d s G a t e / 31

sigurdsgate1

sigurdsgate2

sigurdsgate4


L i l l o s e t e r v e i e n / 19


S i g u r d J a r l s v e i

jarlsvei1

jarlsvei4

jarlsvei3


L e i l i g h e t e r

boligpark1

boligpark4

boligpark3

boligpark2


R e k k e h u s

rekkehus2

rekkehus1

rekkehus3

rekkehus4